<dl id="vflhi"><tr id="vflhi"></tr></dl><progress id="vflhi"><span id="vflhi"></span></progress>

   <div id="vflhi"></div><div id="vflhi"><tr id="vflhi"></tr></div>
   <em id="vflhi"></em>

    <dl id="vflhi"><ol id="vflhi"><thead id="vflhi"></thead></ol></dl>

     <div id="vflhi"><tr id="vflhi"></tr></div>
      <sup id="vflhi"><ins id="vflhi"></ins></sup>

       <sup id="vflhi"></sup>
       <div id="vflhi"></div>

          <em id="vflhi"></em><em id="vflhi"></em>
           <sup id="vflhi"></sup>
           <em id="vflhi"></em>

             <dl id="vflhi"><menu id="vflhi"><thead id="vflhi"></thead></menu></dl>

                阅读新闻

                北京大方纸币-联体钞-外汇每日行情综述,报价

                [日期:2019-05-09] 来源:  作者:北京大方 [字体: ]

                 

                北京大方:是十九年前立足北京马甸市场,时间虽然不算很久,但是有颗真挚的心为全国泉友报价:求实,精准,以诚相待,广交朋友,代客户买卖,各种邮币卡,欢迎交流。

                           5月9行情报价

                8:50  北京晴天

                9:00  有人31900元卖出一张绝?#32321;?#32511;水印(高位带四)

                9:10  有人2900元求购一组绝?#32321;?#32511;标十(要全程不带47)

                9:20  市场2350元成交一组绝品车工标十(要全程不带47)

                9:30  市场278元成交一刀绝品百连三版10元(要全程不带47)

                9:40  有人360元求购一刀绝品百连三版5元(要全程不带47)

                9:50  有人75元求购一刀绝品百连三版1元(要全程不带47)

                10:00  市场90元成交一刀绝品百连凸版2角(高位带四)

                10:10  市场48.5元成交一刀绝品百连三版5角(全程不带47)

                10:20  有人27.5元卖出一捆绝品三版2角(全程不带47)

                10:30  有人14.8元求购一捆绝品三版1角(要全程不带47)

                10:40  市场27.5元成交一捆白腰带902大号(全程不带4)

                10:50  市场53元成交一捆绝品802小号(高位带四)

                11:00  有人6.6元卖出一条绝品8002大号(全程不带4)

                11:10  有人7.2元卖出一条绝品961大号(高位带四)

                11:20  市场8.5元成交一条绝品901小号(全程不带47)

                11:30  市场13000元成交一件8001-3大号(全程不带47)

                11:40  有人27800元卖出一件8005-3大号(全程不带47)

                11:50  有人225元求购一捆绝品9050大号(要全程不带4)

                12:00  市场172元成交一刀绝品百连90100(全程不带4)

                                      午饭时间

                13:10  市场60元成交一捆绝品8010小号(全程不带4)

                13:20  有人29元求购一捆绝品805小号(要全程不带4)

                13:30  有人2560元卖出一组绝品8050标十(全程不带4)

                13:40  市场1420元成交一组绝品80100标十(全程不带4)

                13:50  市场186元成交一刀绝品百连9950大号(全程不带47)

                14:00  有人32.8元卖出一捆绝品9920小号(全程不带4)

                14:10  有人246000元求购一筒人民币大炮筒(要全程不带47)

                14:20  市场37800元成交一本康银阁大四连(后四位不带4)

                14:30  市场12900元成交一本长城大四连(全程不带4)

                14:40  有人22000元求购一本长城8连体(要后四位不带47)

                14:50  有人6400元求购一组8050四连体标十(要全程不带4)

                15:00  市场5100元成交一组80100四连体标十(全程不带4)

                15:10  市场3200元成交一本9050四连体(全程不带4)

                15:20  有人2800元求购一本90100四连体(要全程不带4)

                15:30  有人1600元求购一组1元四连体标十(要全程不带4)

                15:40  市场4050元成交一组大陆钞标十(全程不带4)

                15:50  市场1800元成交一组绝品龙钞标十(高位带四)

                16:00  有人320元求购一刀绝品百连建国钞(要全程不带4)

                 

                求购二版整刀红一元(280000元-420000元)标十-散张都可以要

                求购二版整刀黄5元(210000元-300000元)标十-散张都可以要

                求购二版整刀黑一元(220000元-290000元)标十-散张都可以要

                求购二版整刀宝塔山(220000元-300000元)标十-散张都可以要

                求购二版整刀火车头(100000元-130000元)标十-散张都可以要

                求购二版整刀黄一角(50000元-70000元)标十-散张都可以要

                求购二版整刀水坝(23000元-29000元)标十-散张都可以要

                求购大黑10(4万-28万)--求购绿三元(5000元-45000元)

                求购红5元(4000元-35000元)--求购海鸥(2000元-9000元)

                求购背绿水印5000元-30000元--求购枣红500元-5000元

                求购背绿500元-2500元--求购车工500元-1900元(整刀加价)

                求购整捆三版10元(25万-27万)整刀-标十都可以要

                求购整捆三版5元(26万-33万)整刀-标十都可以要

                求购整捆三版1元58000元-71000元--求购整捆凸版2角10万-12万

                求购整捆三版5角45000元-47000元--求购整捆三版2角24000元-26000元

                求购整捆三版1角14000元-15000元--求购整包5分55000元-65000元

                求购整条902(115000元-155000元)--求购802整条(23万-32万)

                求购805整条(13万-16万)--求购8010整条(28万-34万)

                求购整条961(33000元-42000元)--求购整条8002(25000元-32000元)

                求购整捆9050(24万-27万)---求购整捆90100(18万-21万)

                求购8050整刀(27万-33万)---求购80100整刀(13万-16万)

                求购康银阁大四连33000元-42000元--求购双龙钞9500元-12300元

                求购长城大四连10500元-13500元--求购长城8连体18000元-23200元

                求购99100三连体5500元-7000元--求购80100四连体4400元-5200元

                求购角币四连体1130元-1330元--求购1元四连体1500元-1650元

                求购2-5元四连体2100元-2500元--求购人民币大炮筒18万-24万

                求购奥运钞整刀31万-36万--求购龙钞整刀16万-20万

                求购建国钞整捆26万-29万---标十-散张都可以要

                求购9950整捆150元-160元---求购9920整条26元-31元

                 求购995整捆-整条16元--21元

                求购9910整捆-整条21元-28元

                求购天蓝801CR整捆-整刀240元-600元

                 求购天蓝801CP整捆-整刀320元-680元

                 求购902绿幽灵整捆-整条-整刀180元-280元

                 

                 

                        一版纸币市场最新报价

                   名     称    面      值     市场参考价    收购参考价     备       注
                  壹圆 --- 工农       1   元        3200    
                  壹圆 --- 工厂       1   元        3200    
                  伍圆 --- 帆船       5   元        3550    
                  伍圆 --- 绵羊       5   元        3800    
                  伍圆 ---水牛图       5   元       93000    
                  伍圆 --- 织 布       5   元        2400    
                  拾圆 --灌田.矿井      10   元        6500    
                  拾圆 --锯木.犁田      10   元        5700    
                  拾圆 ---火车站      10   元       5800    
                  拾圆 ---工 农      10   元        1800    
                 贰拾圆--火车.驴子      20   元       15800    
                 贰拾圆--- 推  车      20   元       5500    
                 贰拾圆--蓝色万寿山      20   元       6900    
                 贰拾圆--棕色万寿山      20   元       11400    
                 贰拾圆--立 交 桥      20   元        2800    
                 贰拾圆--火车.帆船      20   元       19500    
                 贰拾圆---打   场      20   元       15800    
                 伍拾圆--矿车.驴子      50   元       49000    
                 伍拾圆--红 火 车      50   元      73000    
                 伍拾圆--蓝 火 车      50   元       16500    
                 伍拾圆---铁  路      50   元       4890    
                 伍拾圆---工  农      50   元      19000    
                 伍拾圆---压路机      50   元      14800    
                 壹佰圆---耕地.工厂     100   元      9600    
                 壹佰圆---火车.工厂     100   元      14700    
                 壹佰圆---万 寿 山     100   元      17800    
                 壹佰圆---红色工厂     100   元      18800    
                 壹佰圆--蓝色北海桥     100   元      5500    
                 壹佰圆--黄色北海桥     100   元      6800    
                 壹佰圆--红 轮 船     100   元       2650    
                 壹佰圆---运  输     100   元       2650    
                 壹佰圆-- 大帆船     100   元      120000    
                 贰佰圆---颐和圆     200   元      8500    
                 贰佰圆---排云殿     200   元      7900    
                 贰佰圆--万里长城     200   元       3950    
                 贰佰圆---炼  钢     200   元       3560    
                 贰佰圆---割  稻     200   元       17600    
                 伍佰圆--农民小桥     500   元       9800    
                 伍佰圆--正 阳 门     500   元       20600    
                 伍佰圆--起 重 机     500   元       4800    
                 伍佰圆--收 割 机     500   元       3550    
                 伍佰圆---耕  地     500   元       18200    
                 伍佰圆---瞻德城     500   元     750000    
                 壹仟圆---耕  地    1000   元       28000    
                 壹仟圆---秋  收    1000   元       6200    
                 壹仟圆---拖拉机    1000   元       14500    
                 壹仟圆---钱塘江    1000   元       3950    
                 壹仟圆---马饮水    1000   元      295000    
                 伍仟圆---耕地机    5000   元       17300    
                 伍仟圆--工厂耕地    5000   元       12300    
                 伍仟圆--蒙 古 包    5000   元      760000    
                 伍仟圆---绵  羊    5000   元      215000    
                 伍仟圆---渭河桥    5000   元       21500    
                 ?#32426;?#22278;---军 舰   10000   元       5800    
                 ?#32426;?#22278;--双马耕地   10000   元       6600     
                 ?#32426;?#22278;---牧 马   10000   元      1620000       8    品  
                 ?#32426;?#22278;---骆 驼   10000   元      545000    
                 伍万圆---新华门   50000   元       97000    
                 伍万圆---收割机   50000   元       278000    
                大全套62张(8品以上)         4880000    
                         

                                             二版纸币市场最新报价

                 名   称  面  值  发行年份   市场价   收购价   备 注
                 大黑拾   10元   1953   290000    全品
                 红伍元    5元   1953    31900    绝品
                海欧伍元    5元   1956    10800    绝品
                 绿叁元    3元   1953   42500    绝品
                 黄伍元    5元   1956    2880    绝品
                 宝塔山    2元   1953    2870    绝品
                 红壹元    1元   1953   4350    绝品
                 黑壹元    1元   1956    2580    绝品
                伍角水库    0.5   1953    259    绝品
                贰角火车头    0.2   1953    1550    绝品
                 黄壹角    0.1   1953    620    绝品
                 长号伍分    0.05   1953    1480    绝品
                 长号贰分    0.02   1953     138    绝品
                 长号壹分    0.01   1953     178    绝品
                二版大全套    ---    ---  393000    

                                三版纸币市场最新报价

                  名  称   面  值   发行年份  市场价格  收购价格   备   注
                 2罗马拾元      1965     275    整捆
                 3罗马拾元      1965     296    整捆
                 2罗马伍元      1960     345    整刀
                 3罗马伍元      1960     365    整刀
                五星水印贰元      1960    2450    百连
                古币水印贰元      1960    2980    单张
                 2罗马壹元      1962    73    整捆
                 3罗马壹元      1962   81.8    整捆
                古币水印壹元      1962    785    单张
                 平版  伍角      1972    47.5    整捆
                凸版水印伍角  

                 1972

                   65    整捆
                平版水印伍角    1972    380    整刀
                 2罗马贰角    1962    26.5    整捆
                 3罗马贰角    1962    27.6    整捆
                 凸版贰角    1962     105    整刀
                 蓝2罗 壹角    1962     15.5    整捆
                 蓝3罗 壹角    1962     15.5    整捆
                 红2罗 壹角    1962    18.5    整捆
                 红3罗 壹角    1962     42.5    整捆
                 红2凸 壹角    1962    30.8    整捆
                 红三凸壹角    1962     80    整捆
                 背绿 壹角    1962     2680    单张
                背绿水印壹角    1962    34000    单张
                 枣红壹角    1962     5600    单张
                 1.2.5分    1953     6.7    整捆
                三版大全套        53500    整套
                无背水大全套        19350    整套

                                   

                          四版纸币市场最新报价

                  名  称   面 值   发行年份  市场参考价  收购参考价   备 注
                  80版壹角     0.1元     1980    0.23     张
                  80版贰角     0.2元     1980    6.5     张
                  80版伍角     0.5元     1980    0.54     张
                  80版壹元      1 元     1980    13.5     张
                  80版贰元      2 元     1980    60.5     张
                  80版伍元      5 元     1980    29.8     张
                  80版拾元     10 元     1980    62.5     张
                 80版伍拾元     50 元     1980    3630    百连
                 80版壹佰元    100 元     1980  1520    百连
                 90版壹元      1 元     1990   7.6     张
                 90版贰元      2 元     1990   26.8     张
                 96版壹元      1 元     1996    6.8     张
                 90版伍拾元     50 元     1990    242     张
                 90版壹佰元    100 元     1990    190     张
                  小四套   168.8元     ---    588    
                  小八同   168.8元     ---    3550    
                  大四套   322.8元     ---    5250    8050是裁切
                  大四套   322.8元     ---   7000    

                                  中国纪念钞-联体钞

                  名  称    面    值    发行年份  市场参考价   收购参考价
                 大陆奥运钞    10  元     2008    3920  
                 香港奥运钞    20  元     2008    300  
                 澳门奥运钞    20  元     2008    380  
                 50周年纪念钞    50  元     1999    320  
                  龙     钞   100  元     2000    1950  

                   品    名    发  行  量    市场参考价    收购参考价    备     注
                  50周年三连体        5万      13000       无47
                  100元 三连体       20万      6800       无47
                   双龙 连体钞       10万      11050       无47
                 1.2.5分八连体      100万       1350       本
                 1.2.5角四连体       40万       1300       本
                   1元  四连体       40万       1750       本
                   2.5元四连体       40万       2550       本
                    10元四连体       40万       1620       本
                    8050四连体       20万       6550       本
                    9050四连体       20万       3250       本
                   80100四连体       20万       5080       本
                   90100四连体       20万       2900       本
                35连人民币大炮筒        1万      255000       筒
                康银阁四连大全套       10万      42500       本
                1角-100元长城四连       25万      12500       本
                1角-10元长城四连       20万       5350       本
                1角-10元长?#21069;?#36830;       10万       22200       张
                国庆50周年纪念钞     6000万        320       张
                  100元单龙钞     1000万       1980       张
                   中国大陆钞      600万       3950       张
                 澳门10元四连体       10万       2550       本
                 澳门整版连体钞        1万      48000       筒
                 香港10元三连体      ----          
                  香港45连体钞      ----         
                  澳门奥运四连体       3万       2880       本
                  香港奥运四连体       3万       3050       本
                香港澳门奥运对钞      25万       1650       本
                香港澳门四连对钞       3万      7950       本
                  香港奥运单钞      281万      300       张
                  澳门奥运单钞      160万      385       张
                香港35连体大炮筒       2万      16950       筒
                  香港5件套       2万      28800       套

                                      外汇券每日报价

                   品    名     发行年份    市场参考价    收购参考价    备      注
                  五星水印壹角      1979       15.5    
                  火炬水印壹角      1979        150    
                    伍    角      1979        29    
                    壹    元      1979        42.5    
                    伍    元      1979        100    
                    拾    元      1979       148    
                   伍  拾 元      1979      4500    
                   壹  佰 元      1979      2900    
                   伍  拾 元      1988       1950    
                   壹  佰 元      1988       1950    
                外汇券大全套10枚      -----      10650

                                 

                公?#20037;?#31216;(北京大方腾达商贸有限公司)-总经理:方智勇
                地址:北京西城区黄寺大街23号玩家马甸邮币卡市场A1103包房--(邮编:100120)
                手机:13391883193   13910794472(手机-微信同号)

                办公电话:82230721


                邮政:6221 8810 0001 9107 036 

                农行:6228480010400135116-北京小营北?#20998;?#34892;    

                民生:6226-1901-0047-7094-阜成门支行

                建行:6227 0000 1473 0113 234 -鼎昆支行

                工行: 6222 0202 0000 4647 471

                浦发:6225 2106 0075 5079     

                QQ:806418325                阅读:
                录入:北京大方

                评论 】 【 推荐 】 【 打印
                上一篇:12.4金银币现场直播--诚成祥
                下一篇:★戴亮12.5纸币价格及行情★
                相关新闻      
                本文评论       全部评论
                发表评论


                点评: 字数
                姓名:

                • 尊重网?#31995;?#24503;,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
                • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑?#36335;?#24459;责任
                • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
                • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
                • 参与本评论即表明您已经阅读并?#37038;?#19978;述条款
                北京十一选五前三直开奖公告

                  <dl id="vflhi"><tr id="vflhi"></tr></dl><progress id="vflhi"><span id="vflhi"></span></progress>

                  <div id="vflhi"></div><div id="vflhi"><tr id="vflhi"></tr></div>
                  <em id="vflhi"></em>

                   <dl id="vflhi"><ol id="vflhi"><thead id="vflhi"></thead></ol></dl>

                    <div id="vflhi"><tr id="vflhi"></tr></div>
                     <sup id="vflhi"><ins id="vflhi"></ins></sup>

                      <sup id="vflhi"></sup>
                      <div id="vflhi"></div>

                         <em id="vflhi"></em><em id="vflhi"></em>
                          <sup id="vflhi"></sup>
                          <em id="vflhi"></em>

                            <dl id="vflhi"><menu id="vflhi"><thead id="vflhi"></thead></menu></dl>

                                 <dl id="vflhi"><tr id="vflhi"></tr></dl><progress id="vflhi"><span id="vflhi"></span></progress>

                                 <div id="vflhi"></div><div id="vflhi"><tr id="vflhi"></tr></div>
                                 <em id="vflhi"></em>

                                  <dl id="vflhi"><ol id="vflhi"><thead id="vflhi"></thead></ol></dl>

                                   <div id="vflhi"><tr id="vflhi"></tr></div>
                                    <sup id="vflhi"><ins id="vflhi"></ins></sup>

                                     <sup id="vflhi"></sup>
                                     <div id="vflhi"></div>

                                        <em id="vflhi"></em><em id="vflhi"></em>
                                         <sup id="vflhi"></sup>
                                         <em id="vflhi"></em>

                                           <dl id="vflhi"><menu id="vflhi"><thead id="vflhi"></thead></menu></dl>